El lloc web i el domini playabrava.com corresponen a BALADE S.L., amb CIF B58981523 i domicili a Avinguda del Grau, 1, de Pals (CP 17256), adreça electrònica: [email protected], tlf. +34 972 63 68 94, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Foli 164, Volum 23976, Fulla B-64352, Inscripció 25.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a BALADE S.L. o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. BALADE S.L. presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. BALADE S.L. autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.playabrava.com. BALADE S.L. es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.playabrava.com/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que BALADE S.L. actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això BALADE S.L. manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a BALADE S.L. fins a la contractació expressa d’una comanda.

BALADE S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

BALADE S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Registre de Turisme de Catalunya nº: KG-000106

 

SEGURETAT

El lloc web www.playabrava.com utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat de dades i el possible robatori dels mateixos. Per aconseguir aquests fins, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés. Oferim pagament 100% segur a www.playabrava.com i garantim que cadascuna de les transaccions realitzades és 100% segura. Totes les compres que facis a la nostra web estan avalades pel servidor segur de l’entitat bancària Banc Santander, de manera que les teves dades estan protegides i encriptades per la tecnologia més avançada, per la qual cosa és molt més segur enviar les teves dades al servidor segur dels bancs que pagar en una gasolinera, restaurant, etc.

Què passa quan envio les meves dades a través de la xarxa?
Quan realitzes la compra i tries la forma de pagament, en el moment de punxar sobre el botó de pagament per targeta, el lloc web connecta amb el servidor segur, a partir d’aquest moment entres a navegar en zona segura i inscrius les teves dades bancàries en el servidor segur de banc, que s’assegura que l’operació reuneix els requisits de seguretat exigits i realitza l’operació, després de la qual apareix la confirmació de la mateixa i el comprador torna de nou a la botiga.

Podria conèixer algú la clau d’encriptació?
Cada vegada que un usuari es connecta a un servidor segur, aquest s’encarrega de generar una clau aleatòria per a la sessió que està establint amb l’usuari, mentre que el navegador del client genera una altra clau, igualment aleatòria, que li serveix per identificar-se davant el servidor.
Si en el moment en què s’ha establert una connexió segura, altres usuaris es connecten a servidor, es tornen a generar-ne de noves claus per identificar els participants en la connexió.
El Servidor Segur s’encarrega que les claus generades no coincideixin mai mentre s’estableixen diverses connexions simultànies.

Com sé que realment s’ha establert una connexió segura?
Podràs saber si has connectat a un servidor segur si l’adreça URL comença per “https: //”. A més, els navegadors més utilitzats ho indiquen de manera gràfica mitjançant una icona que mostra a l’usuari si hi ha o no una connexió segura (per exemple, en el cas d’Internet Explorer apareix el cadenat tancat groc).

Quin protocol de seguretat s’utilitza en les transmissions?
En les connexions amb el servidor segur s’utilitzen les últimes especificacions de el protocol de seguretat estàndard a la xarxa: SSL.

Quina entitat financera avala la seguretat en les meves transaccions?
Quan fas una compra amb una targeta de dèbit o crèdit a www.playabrava.com s’estableix una connexió amb el servidor segur del Banc Santander, aporta tota la seva experiència i infraestructura tecnològica per donar suport de manera segura i eficaç a totes les transaccions electròniques de compres que es facin a www.playabrava.com. Quan arriba una petició de pagament al servidor segur de Banc Santander, aquest s’encarrega de gestionar l’autorització o denegació, en temps real, del pagament d’aquesta compra després de corroborar que totes les dades són correctes per realitzar el pagament.

On puc obtenir més informació?
Si vols ampliar informació sobre temes de seguretat pots recórrer a la que proporciona Banco Santander a la seva web, www.bancosantander.es.

3D Secure
La passarel·la de Banc Santander és compatible amb els nous protocols de pagament segur a internet introduïts per les marques Visa i Mastercard.
3D Secure és el sistema de pagament més segur amb targeta de crèdit perquè és capaç d’autentificar a titular de la targeta, garanteix que el client que està utilitzant un número de targeta és realment el titular de la mateixa. Això es realitza mitjançant una clau secreta que el seu propi banc li facilitarà i que només
coneixerà vostè, en la majoria dels casos aquesta clau es pot demanar on-line. Per a més informació pot consultar la web del seu banc o posar-se en contacte amb ell.

Molt important

La nostra web només accepta el pagament amb targetes de crèdit que estiguin securizadas (3D Secure), de manera que necessitarà una clau especial per comprar per internet que haurà proporcionat l’entitat financera emissora de la targeta, fent esment a la necessitat de tenir la clau virtual de 3D Secure. Recomanem utilitzar aquest sistema 3D Secure, vostè s’assegura que és l’únic que pot fer compres amb la targeta pel que es fa impossible el seu ús fraudulent a la xarxa, garantint la total seguretat de les transaccions.

Com protegim el teu pagament amb targeta de crèdit?
www.playabrava.com utilitza un servidor basat en un dels sistemes de pagament segur més fiables d’Internet: el protocol de seguretat SSL (Secure Socked Layer). (Si vols més informació, visita www.ssl.com). Totes les teves dades personals i la informació que ens transmetis viatja de forma encriptada a través de la xarxa, i es protegeixen i codifiquen abans d’enviar-per al seu processament.
Per al pagament amb Visa i Mastercard només s’acceptaran transaccions CES (Comerç Electrònic Segur). Després de verificar que la targeta està adherida a sistema CES, el sistema contactarà amb el banc que l’ha emès perquè el comprador autoritzi la compra. Una vegada que el banc confirmi l’autenticitat, s’efectuarà el càrrec a la targeta. En cas contrari la comanda serà cancel·lada.
La passarel·la de pagament que utilitzem per al seu pagament amb targeta de crèdit és de Banco Santander, que encripta les teves dades per mitjà del protocol SSL 256 bits. El nostre sistema no emmagatzema cap dada bancària de la targeta de crèdit, sinó que va directament al TPV Ecommerce (Terminal Punt de Venda) del Banc.

Què és SSL?
Els últims avenços en tecnologia de navegadors i servidors han facilitat l’ús de serveis web sense
preocupacions relacionades amb el frau electrònic. Un exemple d’això és Secure Sockets Layer (SSL), desenvolupat per Netscape, un protocol de seguretat enviat a la Internet Engineering Task Force (IETF) com a esborrany d’Internet. Bàsicament, el protocol permet el navegador i a el servidor d’una sessió web autenticar entre si i protegir la informació que, posteriorment, fluirà entre els dos punts. Mitjançant l’ús de tècniques criptogràfiques com la codificació i la signatura digital, el protocol:

■ Permet als navegadors i servidors web autenticar entre si.
■ Permet als propietaris de llocs web controlar l’accés a servidors, directoris, arxius o serveis particulars
■ Permet compartir informació confidencial (com, per exemple, números de targetes de crèdit) entre el navegador i el servidor, mantenint-la inaccessible per a tercers.
■ Permet assegurar que les dades intercanviades pel navegador i el servidor no puguin corrompre, ja sigui de forma accidental o deliberada, sense que això sigui detectat.