Dades Personals

Nom Cognoms
Adreça Poblacio
País

Lloc de treball

Escull l'opció desitjada per ordre de preferencia.

Lloc de treball primera opció Sense experiencia1-3 anys+3 anys
Lloc de treball segona opció Experiencia en el lloc de treball Sense experiencia1-3 anys+3 anys

Disponibilitat

Necesites allotjament?

Fins

Idiomes

Marqui del 1(bajo) al 5 (dominio) el nivell de cada idioma.

12345 12345
12345 12345
12345 12345

Adjuntar Currículum

Adjuntar FotografíaInformació bàsica de protecció de dades personals

Responsable del tractament: Balade S.L.
Finalitat: registrar-lo com a persona interessada en treballar a la nostra empresa.
Legitimació: consentiment de la persona interessada i en el marc d’una relació que podria ser prèvia a la formalització d’un contracte (relació precontractual).
Destinataris: Es podran comunicar a la resta d’empreses del nostre grup.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a Càmping Playa Brava / info@playabrava.com
Trobareu informació addicional sobre la nostra Política de protecció de dades al següent enllaç

¿Ets humà?